Име на издател

Авторско право
Публикациите в тази страница подлежат на българското авторско право. За текстове, написани от трети автори, авторите сами поемат отговорност. Разпространение, обработка или всякакъв вид използване извън границите на авторското право следват да бъдат съгласувани писмено със собственика на страницата или със съответния автор. Сваляне на съдържания или копия на тази страница са предназначени само за лична и некомерсиална употреба.


Отговорност за съдържанието

Информацията на тази страница е от общ и информативен характер. Съдържанието на подобни страници се проверява с голямо внимание. Относно верността, пълнотата и актуалността на тези съдържания не може да бъде поета отговорност. Относно съдържанието на обяви, вкл. снимков материал отговорност носи съответният автор.

Отговорност за линковете

Описаните външни линкове водят до съдържания на други доставчици. За тези съдържания е отговорен съответният доставчик. Външните линкове са обозначени като такива, като при установяване накърняването на дадени права чрез тях, то тези линкове незабавно ще бъдат отстранени.

Услугите на tainazapoznanstva.com се предоставят от Dateblaster AG, със седалище в Zugerstrasse 6, 6330 Cham, Switzerland. Dateblaster AG е регистрирана под регистрационен номер CHE-431.663.693 в Kanton Zug търговския регистър под Булстат номер CHE-431.663.693 MWST в данъчна служба. Verwaltungsrat der AG е .
Ще отговорим бързо на всички често задавани въпроси в съпорт полето ни.